Perfekcja i niezawodność!

Zasady współpracy

Początek współpracy to zawarcie umowy na obsługę księgową, kadrowo – płacową. Tylko pisemna umowa z naszym biurem daje Państwu pełną gwarancję ochrony ubezpieczeniowej z naszej polisy OC. Standardowy projekt umowy prześlemy Państwu za pomocą poczty elektronicznej, aby mogli się Państwo w spokoju z nim zapoznać.

Podpisanie umowy z naszym biurem nie musi oznaczać odcięcia Państwa od własnej dokumentacji. Proponujemy klientom aby do nas przesyłali tylko dokumenty dotyczące miesiąca aktualnie rozliczanego, a resztę dokumentów przechowywali u siebie. Oczywiście istnieje również możliwość przechowywania dokumentacji w naszym biurze. Wybór należy do Państwa.

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT.

Ceny są uzależnione od:

  • rodzaju ewidencji księgowych
  • skali prowadzonej działalności
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • ilości dokumentów

Świadczymy usługi w zakresie rozliczeń:

  1. Książki przychodów i rozchodów
  2. Ksiąg handlowych

Po podpisaniu umowy z naszym biurem przejmujemy za Państwa w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, kadrowo – płacowe. Dzięki temu koncentrują się Państwo na przedmiocie swojej działalności i ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych. W umowie ustalamy częstotliwość i sposób przekazywania dokumentacji księgowej.

Księgowość internetowa - korzystanie z internetu daje możliwość zupełnie nowej jakości świadczonych usług oraz nowej jakości kontaktów biuro - klient, niezależnie od dzielącej nas odległości. Nie muszą Państwo tracić czasu na dowożenie dokumentów do biura, wystarczy, że na bieżąco wyślecie na naszą skrzynkę e-mail zeskanowane dokumenty. Możecie Państwo również zbierać dokumenty i wysyłać komplet za dany miesiąc pocztą lub kurierem. W przypadku wyboru pierwszego sposobu do czasu otrzymania oryginałów wykonujemy wstępne księgowanie tzw. księgowanie do bufora. Ostateczny zapis następuje po zweryfikowaniu poprawności danych o dokonywanych operacjach gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych dostarczonych pocztą lub kurierem raz w miesiącu w terminach ustalonych umową. Wszystkie dokumenty przechowywane są w siedzibie biura i zwracane klientowi po zakończeniu (zamknięciu roku obrotowego) na podstawie protokołu jej przekazania.

Dzięki stosowanemu oprogramowaniu - Pulpit Menedżera - klienci biura otrzymują:

  1. gwarancję wysokiej jakości usług księgowych;
  2. dostęp do danych finansowych i kontakt z Biurem Rachunkowym przez Internet 24 godziny 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca;
  3. szybką informację o wysokości zobowiązań publicznoprawnych oraz poziomie dochodu lub straty;
  4. możliwość szybkiego wysyłania informacji o operacjach gospodarczych do Biura przez Internet.

Dzięki wystawionemu przez Państwa pełnomocnictwu nie muszą się już Państwo denerwować podczas kontroli skarbowej lub z ZUS. To my przejmujemy na siebie reprezentowanie Państwa przed tymi instytucjami. Wystarczy, że w przypadku otrzymania zawiadomienia z tych instytucji poinformują nas Państwo np. wysyłając je do biura faksem. Od tego momentu biuro przejmuje na siebie kontakt z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, itp.

Wymiana danych z klientami realizowana jest za pomocą sieci internetowej. Otrzymujecie Państwo od nas wypełnione deklaracje (do odpowiednich urzędów deklaracje składamy my), druki przelewów itp. oraz informacje o zobowiązaniach podatkowych i ZUS.
Dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego wysyłamy za Państwa deklaracje ZUS drogą elektroniczną - do Państwa należy tylko opłata przelewów.